ServicenavigationHauptnavigationTrailKarteikarten


Research unit
FOEN
Project number
00.0203.PZ
Project title
Tourismus und Erholung

Participants

Research organisation: Federal Office for the Environment
CH-3003 Bern
+41 58 462 93 11 (Contact)
info@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch/
Contact person

Gilbert Thélin
Bundesamt für Umwelt BAFU
Natur und Landschaft
CH-3003 Bern
031 322 80 97 (direkt)
gilbert.thelin.@bafu.admin.ch